Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Makeaa vettä petroskoilaisille

Karjalan tasavallan päämies Sergei Katanandov , Petroskoin johtajat ja "Vodokanal" - nimisen kaupungin omistaman yrityksen edustajat tekivät vuosi sitten horjumattoman päätöksen: toteuttaa lopultakin 20 vuotta siten hyväksytty suunnitelma, joka on jäänyt neuvostovallalta täyttämättä, ja ratkaista vesihuolto-ongelma kaupungissa. Uusimpien tieteellisten ja teknisten aikaansaannosten ja keksintöjen pohjalta muokattiin ikivanha vedenpuhdistamon ensimmäisen vaiheen pystyttämistä ja varustamista kosketteleva hanke. Venäjän valtion eksperttihallinnon Luoteisen federaalisen piirikunnan laitos on antanut myönteisen lausunnon uusitusta hankehakemuksesta, mikä on tärkein viranomaisilta saatavista hyväksymislausunnoista. Karjalan tasavallan hallituksen apulaispääministeri Aleksandr Muhin ja tasavallan rakennusministeri Valeri Momotov kertoivat toimittajille hankkeen toteuttamisen kulusta hallitusrakennuksen suojissa pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

Karjalan tasavallan pääkaupunki saa makeaa vettä Äänisen Petroskoin lahdesta. Pumpattavan juomaveden laatuun vaikutta Äänisen järviveden ja Logmajärven vesien laatu. Logmajärveen laskevan Suojujoen vesi on epämukavan väriaineen kyllästämä ja juuri tämä seikka oli vuosia riesana.

Jo vuonna 1958 ryhdyttiin ratkaisemaan veden läpinäkyvyysongelmaa. Silloin hyväksyttiin valtakunnallinen juomavesistandardi. Viranomaiset päättivät ottaa käyttöön uusi vedensaantikaava. Suunnitelmien laatiminen uskottiin "Giprokommunalvodokanal" - tutkimuslaitoksen Pietarin filiaalille. Veden väriasteikon mukaan mitattuna oli Petroskoin lahden veden väripitoisuus 58 astetta eli aika mutainen. kaupungin puhdistuslaitteet suunniteltiin siten, että tulevaa juomavettä puhdistettiin vain yhdessä vaiheessa juoksuttamalla raakavesi nopeasi suodattimien läpi. Puhdistamo valmistui vuonna 1975, mutta tilanne oli jo muuttunut siihen mennessä. Kaupunki oli kasvanut, Suojujoen rantamille oli rakennettu asutuksia ja oli raivattu uusia peltoja, joten salaojitus-, sade- ja jätevesiä virtasi Ääniseen entistä enemmän. veden laatu ei parantunut: sen väripitoisuus oli käytännöllisesti katsoen 100%. Tutkimuslaitoksen suunnittelema vedenottoformaatti oli jäänyt ajasta jälkeen.

Vuonna 1987 päätettiin rekonstruoida vedenpuhdistamo. Spesialistit ehdottivat tutkimustöiden jälkeen Vodokanalille raakaveden kaksivaiheista puhdistamista. Ensimmäisessä vaiheessa vesi juoksutettaisiin mekaanisen puhdistusjärjestelmän kautta ja vasta sitten nopeakäyttöisten filttereiden läpi. Tämä vaatisi tiedemiesten mielestä uuden puhdistusyksikön rakennuttamisen.

Hankkeen toteuttamiseen ryhdyttiin vuonna 1992. Rahat loppuivat kesken vuonna 1993, eikä töitä pystytty jatkaa. Vasta vuonna 2001 työt käynnistettiin uudelleen tässä rakennuskohteessa. Vodokanal aloitti veden reagenssipuhdistuksen.

Hankkeen alkuperäinen arvo käsitti 366 miljoonaa ruplaa. Tasavallan päämies Sergei Katanandov totesi puhuessaan "Puhdas vesi" - hankkeen toteuttamiselle omistetussa neuvottelussa 17 toukokuuta 2005, että tasavallan budjetista löytyy puolet tarvittavasta summasta. Loput pitäisi saada pääkaupungin ja Vodokanalin varoista. Puhuja korosti, että osapuolten on lyötävä suunnitelmat lukkoon vuoden 2005 elokuun 1. päivään mennessä. Samalla on selvitettävä rahoitusmahdollisuudet. Hankkeen ensimmäinen vaihe valmistunee toukokuussa 2007. Puhdistamo toimii täydellä teholla, jos suunnitelmat pitävät, vuonna 2008.

Vodokanalin yksiköt jo aloittivat aikailematta rakennustyöt. Valmisteluvaihe on toteutettu omilla varoilla jo viime vuonna ja Varkauden kadun tuntumassa sijaitsevalla rakennustyömaalla jatketaan puhdistamon seinien pystyttämistä. Talveen mennessä rakennukseen johdetaan lämpö. Tulevaan rakennukseen sijoitetaan noin 20 veden kirkastamiskojetta. Kun ne käynnistyvät veden laatu paranee, se on läpinäkyvämpää ja sen epämiellyttävä haju poistuu kokonaan.

Tekninen tuki
Luotu 23. toukokuuta 2005. Toimitettu 24. toukokuuta 2005.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018