Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan kulttuuriminiteriö kutsuu osallistumaan II kansainväliseen tieteelliseen konferenssiin "Puurakennustaide kansallisen kulttuurin ilmiönä"
  • Hakemuslomake englanniksi (formaatissa *.doc Zip 2,6Kb)

Karjalan tasavallan kulttuuriministeriö yhdessä Petroskoin valtionyliopiston kansanomaisen rakennustaiteen historiallisten ja teoreettisten ongelmien tieteellisen tutkimusinstituutin kanssa kutsuvat kaikkia asiasta kiinnostuneita asiantuntijoita osallistumaan II kansainväliseen tieteelliseen konferenssiin "Puurakennustaide kansallisen kulttuurin ilmiönä".

Konferenssi pidetään Karjalan tasavallassa vuoden 2010 kesäkuun 22.-25. päivinä. Aluetasavallassa on paljon puisen rakennustaiteen muistomerkkejä ja kokonaisia kyliä, jotka ovat edelleenkin osa historiallista maisemaa.

Konferenssissa on määrä käsitellä puisen rakennustaiteen vaalimisen perinteitä ja säilyneiden muistomerkkien säilyttämisen tärkeyttä nykyisessä maailmassa. Asiantuntijat saavat oivan mahdollisuuden vaihtaa mielipiteitä historiallisesti arvokkaiden puisten rakennusten tutkimisesta, säilyttämisestä ja restauroimisesta, rakennustaiteellisten muistomerkkien hallinnasta, niiden hyödyntämisestä matkailussa.

Konferenssissa pohditaan seuraavia aiheita:

  • perinteellisen rakennustaiteen tutkimukset alueen historian ja kulttuurin kontekstissa.
  • puisen rakennustaiteen kohteiden säilyttäminen.
  • perinteellisen maalaisen rakennustyylin säilyttäminen, elvyttäminen ja kehittäminen: ideologia, hankkeet, toteutus (juridisia, sosiaalis-taloudellisia, ekologisia, rakennustaiteellisia, historiallisia, kulttuuriaspekteja).
  • informaatioteknologiat tukemassa kylien historiallista rakennustyylin ja erillisten puisten rakennustaiteellisten muistomerkkien tutkimista ja monitorointia.
  • perinteellisen puisen rakennustaiteen konstruktiiviset ja kuvajärjestelmät ammatillisessa arkkitektonisessa luovassa työssä.

Konferenssin työkielet - venäjä ja englanti.

Hakemuksen toimitettava vuoden 2010 helmikuun 5. päivään mennessä osoitteeseen:
185035, Petroskoi, Leninin aukio, 2, Kulttuuriminiteriö,
e-mail: alipova@mincult.karelia.ru,
puh./faksi: (8142) 785640,
Alipova Julia - kulttuurijäämistön vaalimisosaston johtaja.

Hyväksytystä hakemuksesta toimitetaan tieto vuoden 2010 helmikuun 15. päivään mennessä.

Järjestäjän uskovat, että konferenssin valmistelutyö ja pitäminen luovat venäläisten ja ulkomaisten tutkijain sekä viranomaisten välisen kanssakäymisen kunnon mekanismin puisen rakennustaiteen tutkimisessa ja säilyttämisessä Karjalan tasavallan luonnollisena aineellisena ja henkisenä jäämistönä.

Konferenssi toteutetaan Pohjoismaisen Kulttuurirahaston tuella.

Tekninen tuki
Luotu 28 tammikuuta 2010. Toimitettu 29 tammikuuta 2010.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018