Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan päämies osallistui kansainvälisen tieteellisen "Fennoskandian vihreä vyöhyke - 2013"-konferenssin avajaisiin

Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen suojissa avattiin tänään kansainvälinen tieteellinen "Fennoskandian vihreä vyöhyke - 2013"-konferenssi. Karjalan päämies Aleksandr Hudilainen osallistui konferenssin avajaisiin.

A.Hudilainen piti tervehdyspuheen konferenssiin saapuneille

A.Hudilainen piti tervehdyspuheen konferenssiin saapuneille

Vuosi 2013 julistettiin ympäristönsuojelun Vuodeksi ja konferenssi pidetään Venäjän hallituksen vahvistaman Vuoden toimenpideohjelman puitteissa. Tutkijoita Venäjältä, Suomesta, Norjasta ja muutamista muista maista osallistuu mielipiteiden vaihtoon erikoisesti suojeltavien alueiden yhtenäisen systeemin perustamisesta Euroopan Pohjolaan sekä toimista tiedemiesten ja asiantuntijain voimien yhdistämiseksi Fennoskandian vihreällä vyöhykkeellä ilmenneiden ekologisten, etnokulttuurillisten ja sosiaalistaloudellisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Konferenssin avasi A.Titov

Konferenssin avasi A.Titov

Aleksandr Hudilainen totesi puhuessaan konferenssin avajaisissa, että kansainvälinen yhteistyö ympäristönsuojelun alalla on Venäjän ekologisen politiikan yksi tärkeimmistä tavoitteista.

Karjalan päämies pitämässä tervehdyspuhetta

Karjalan päämies pitämässä tervehdyspuhetta

- Ympäristöongelmat eivät tunne valtioiden välisiä rajoja, ne ovat nykyisin mittavia eikä niitä pysty yksi valtio ratkaisemaan ilman kansainvälisiä yhteisiä ponnistuksia. Kansainvälinen tieteellinen "Fennoskandian vihreä vyöhyke" luo hyvät puitteet ekologian ajankohtaisten ongelmien pohtimiselle. Toivotan Petroskoihin saapuneille tutkijoille tuloksellista työskentelyä, - Karjalan tasavallan päämies sanoi.

Alustusta pidetään

Alustusta pidetään

Fennoskandian vihreän vyöhykkeen kehityksen ongelmia käsiteltiin Petroskoissa viisi vuotta sitten. Aihe kiinnostaa suuresti eri maiden tieteellisiä, poliittisia ja kansalaisjärjestöjä.

Konferenssiin osallistuvia

Konferenssiin osallistuvia

Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen puheenjohtaja Aleksandr Titovin ilmoittaman mukaan tuodaan konferenssissa ilmi tietoja, jotka koskettelevat Fennoskandian vihreän vyöhykkeen kehittämisen suuntauksia. Tämä kehitys saattaa jouduttaa raja-alueyhteistyön laajentumista. Fennoskandian vihreä vyöhyke muodostuu Venäjän ja Suomen sekä Venäjän ja Norjan välisen rajan molemmin puolin sijaitsevista erikoisesti suojeltavista luonnon alueista. Vyöhykkeeseen kuuluu Venäjän puolilla 14 pinta-alaltaan laajaa luonnonsuojelualuetta ja pienempiä suojelualueita (zakaznik). Erikoisuutena on se, että suojelualueilla tapaa alueellisia ekosysteemejä, joiden tunnuspiirteet vaihtelevat valtavasti - moninaisuutta riittää.

Karjalan tiedekeskuksen istuntosalissa

Karjalan tiedekeskuksen istuntosalissa

Nelipäiväisessä konferenssissa pidetään istuntoja jaostoissa ja pyöreän pöydän keskusteluja, joissa käsitellään alustuksia ja puheenvuoroja Fennoskandian vihreän vyöhykkeen historiallisen ja kulttuurijäämistön vaalimisesta, vyöhykkeen suojeltavien ja rauhoitettujen alueiden kehittämisestä. Melkoista huomiota kiinnitetään vyöhykkeellä sijaitsevien hallintopiirien ja kuntien sosiaalistaloudellisen kehityksen aspekteihin.

Konferenssi pidetään Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriön, Karjalan luonnonvara- ja ympäristöministeriön, Suomen ympäristöministeriön, Norjan kuningaskunnan ympäristöhallinnon, Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen biologian instituutin ja metsäinstituutin, Suomen ympäristöinstituutin ja Itä-Suomen yliopiston toimesta.

Tekninen tuki
Luotu 8 lokakuuta 2013. Toimitettu 8 lokakuuta 2013.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2015