Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Teollisuuden kehityksen kysymyksiä käsittelevän työryhmän jäsenet käsittelivät Karjalan tasavallan metsäteollisuuskompleksin kehittämisen näköaloja

Venäjän teollisuus- ja kauppaministerin sijainen Georgi Kalamanov, joka johtaa valtakunnallisen Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuosijuhlan tuntumassa perustetun juhlatoimikunnan teollisuuden kehitystä pohtivan kolmannen alatyöryhmää, piti mainitun työryhmän istunnon Petroskoissa 16. lokakuuta. Siihen osallistui Venäjän turvallisuusneuvoston apulaissihteeri Rashid Nurgalijev, Karjalan hallituksen jäseniä, Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriön, Maan federaalisten valtiovaltaelinten virkailijoita, aluetasavallan metsäteollisuuslaitosten johtajia ynnä muiden teollisuusalojen paikallisia edustajia. Istunnossa käsiteltiin yksityiskohtaisesti sijoituspolitiikan voimistamista uusien investointien saamiseksi metsäteollisuuskompleksinkin laitosten toiminnan tehostamiseksi.

Karjalan tasavallan luonnonvara- ja ympäristöministeri Viktor Tshikaljuk totesi, että aluetasavallassa jatketaan ponnistuksia raaka-aineen syväkäsittelyn aikaansaamiseksi. Tätä varten yritysten teknistä ja teknologista modernisointia jatketaan. Sektoriin sijoitettiin viime 6 vuoden kuluessa noin 18 miljardia ruplaa.

Karjalan tasavallassa toteutetaan neljää mittavaa investointihanketta sellu- ja paperikombinaattien ja puunjalostuslaitosten modernisoimiseksi. Niitä ovat Kalevala Oy:n kehityshanke (OSB-levyjen tuotanto talonrakennusteollisuuden tarpeisiin), Kostamuksen rakennusyritys Oy:n ja FinTek Oy:n hankkeet puutavaran syväjalostuksen tehostamiseksi, Segezhan sellu- ja paperikombinaatin tuotantoprosessien ajanmukaistamishanke.

Tänä vuonna otettiin käsiteltäviksi kaksi uutta priorisoitua hanketta: Solomannin sahan tuotannon laajentaminen ja Karlis-Promin hakemus puutavaran syväjalostuksen lisäämiseksi. Hankehakemuksia tukee valtakunnallinen metsävirasto ja niitä käsitellään parhaillaan Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriössä. Vielä kahta hankehakemusta pidetään priorisoituina maan metsäalalla ja niitä viimeistellään. Tavoitteena on löytää rahoitus suunnitelmille, jotka tavoittelevat Kontupohjan sellu- ja paperikombinaatin uusien laitteiden hankkimista ja raaka-aineen saannin turvaamista sekä Venäjän metsäliitto Oy:n tuotannon lisäämistä tuntuvasti.

Pitkärannan sellutehtaan uusi omistaja aikoo modernisoida tuotantoprosesseja. Pitkäranta Pulp Oy:n pääjohtaja Andrei Morozov ilmoitti istunnossa, että tehdas toimii nykyisin rytmillisesti. Vuoden 2014 9 kuukauden kuluessa tuotettiin 48,8 tuhatta tonnia selluloosaa (90,7 prosenttia viime vuoden vastaavasta tuotantotuloksesta). Modernisointihanke jouduttaisi kilpailukykyisen sellun valmistamista.

Venäjän johtavimpiin kuuluvan paperialan tieteellisen keskustutkimuslaitoksen pääjohtaja Jevgeni Tjyrin ehdotti sulfaatti- ja viskoosisellun valmistuksen käynnistämistä Pitkärannan tehtaalla. Tällaista selluloosaa käytetään lentokoneiden rakentamiseen, tekstiiliteollisuudessa, maan puolustusteollisuuden laitoksissa.

- Tutkimuslaitoksemme oli aikoinaan saanut tehtävän laatia mainitunlaisen sellun tuotannon suunnitelmat kotimaassa. Päädyimme siihen, että Pitkäranta sopisi hankkeen toteuttamispaikaksi erinomaisesti. Siellä on tarvittavaa struktuuria ja kokemusta, - Jevgeni Tjurin korosti.

Uuden tuotannon valmisteet saadaan toivottavasti realisoiduiksi kansainvälisilläkin markkinoilla. Niitä voitaisiin käyttää kemiallisen kuidun ja ylilämpöä kestävien kankaiden tuotannossa. Tarvitaan tietenkin sijoituksia ja tukea valtion taholta.

Uusia sijoittajia saattaa huolestuttaa raaka-aineen saanti. Viktor Tshikaljukin ilmoittaman mukaan on aluetasavallassa riittävästi talousmetsiä.

Karjalan tasavallan hallitus monitoroi metsien vuokrasopimusten noudattamista. Ne metsäteollisuusyritykset, jotka eivät noudata tarkoin sopimusehtoja, joutuvat luopumaan. Aluetasavallan pohjoispiireihin suunnitellaan uusien alan yritysten perustamista. Karjalan tasavallan hallitus aikoo toteuttaa pilottihankkeen metsien hyödyntämisasteen lisäämiseksi. Tämä johtaisi kolmen tulevan vuoden aikana puun saannin kasvuun 7,5-8 miljoonaan kuutiometriin, mikä riittäisi jo toimivien sijoitushankkeiden tarpeisiin.

Tuotannon lisääminen vaatii kuitenkin metsäresursseja. On oltava varma siitä, että perustettavalle tuotantoyksikölle riittää puutavaraa. Priorisoiduille investointihankkeille takaa valtio raaka-aineen saannin, mutta muut yritykset saattavat törmätä ongelmiin. Tästä puhui neuvottelussa Venäjän teollisuus- ja kauppaministerin sijainen Georgi Kalamanov. Hän kehotti Karjalan tasavallan muuttamista kehityssuunnitelmissa pilottialueeksi mainittujen ongelmien ratkaisemiseksi.

- Meidän tulisi käsitellä kysymystä syvällisesti, sillä mainittuihin ongelmiin törmääviä yrityksiä on Venäjällä paljon. Kaikki ne sijoitushankkeet, joita toteutetaan sektorissa Venäjän alueella, ovat priorisoituja. Meidän tuli löytää oikea ratkaisu aikailematta, - Georgi Kalamanov sanoi.

Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriön kemiallisteknologisen ja metsäteollisuuskompleksin departementin varajohtaja Ivan Borodin totesi, että paperipuuta aluetasavallan sellu- ja paperitehtaille voidaan toimittaa naapurialueilta. Ministeriössä pidettiin taannoin neuvottelukokous, jossa käsiteltiin asiaa. Siihen osallistui Karjalan tasavallan, Vologdan, Arkangelin ja Leningradin hallintoalueiden edustajia.

- Erittelimme tilannetta ja päädyimme siihen, että ongelma voidaan ratkaista, - hän sanoi. – Vologdan alueen havumetsissä on yli miljoona 600 tuhatta kuutiometriä ylimääräistä paperipuuta. Sitä on myös Arkangelin alueella. Yhteistyötä Leningradin alueen kanssa saisi myös tehostaa. Eräässä neuvottelussa ehdotettiin Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriön, Karjalan tasavallan, Vologdan, Arkangelin ja Leningradin hallintoalueiden välisen sopimuksen allekirjoittamista sektorin ongelmien poistamiseksi. Yhteistyösopimus on määrä allekirjoittaa joulukuun alussa tulevan Metsäfoorumin puitteissa.

- Kaikki tässä istunnossa mainitut uudet hankkeet ovat todellakin tärkeitä tasavallalle. Tehtävänämme on luoda niille toteutumisen edellytykset, - Ivan Borodin sanoi.

Karjalan tasavallan ja Venäjän metsäteollisuusyrityksille saattaa tuottaa riittävästi kotimaisia koneita erikoiskeskus, joka tulisi perustaa Onegan traktoritehtaan suojiin. Sen pääjohtaja Dmitri Sapozhkov kertoi, että keskus saattaa muuttua suureksi klusteriksi, jonka osastot tuottavat kaikkia tarvittavia metsäkonemalleja ja jonka avulla voidaan aloittaa asiantuntijain koulutus. Tässä vaiheessa pohditaan klusterin luomishankkeen kirjaamista Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuojuhlan valmisteluohjelmaan valtakunnallisen tavoiteohjelman osana.

Venäjän teollisuus- ja kauppaministerin sijainen Georgi Kalamanov totesi puhuessaan istunnossa, että Karjalan tasavallan teollisuudella on melkoista kehityspotentiaalia mm. metsäteollisuudessakin. Edustamansa ministeriö on valmis tukemaan valtakunnan taholla uusia hankkeita raaka-aineen syväkäsittelyn tehostamiseksi.

Työryhmän jäsenet tutustuivat perjantaina Kontupohjan sellu- ja paperikombinaatin osastoihin.

Tekninen tuki
Luotu 17 lokakuuta 2014. Toimitettu 20 lokakuuta 2014.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018