Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallassa luodaan kalatalouskeskittymä

Tästä uutisesta kerrotaan kokouksesta, jossa pohdittiin vesiviljelyyn liittyviä kysymyksiä. Kokousta johti Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen. Kokoukseen osallistui valtakunnan kalastusviraston Luoteisen aluehallinnon johtaja Denis Belyaev. Hanke toteutetaan Karjalan aluetasavallan perustamisen 100-vuosijuhlan merkeissä.

Kokouksen tilastotietojen perusteella Karjalan tasavallassa kasvatetaan lähitulevaisuudessa yhteensä 35 tuhatta tonnia kalaa vuodessa. Suunnitelmien mukaan tämä tulos voidaan saavuttaa, kun luodaan kalatalouskeskittymä, joka koostuu tuotanto- ja infrastruktuuriosastoista. Niistä toiseen osastoon liittyy uusien kalaviljely yritysten perustaminen ja niiden kehittäminen: Toiseen jalostuskeskukseen kuuluvat rakentaminen, rehuntuotannon kehittäminen, kalanjalostus ja kalanviljelyssä käytettävien laitteiden tuotanto.

- Valtiollisen komission päätöksen perusteella Karjalan aluetasavallan perustamisen 100-vuotisjuhlan merkeissä kalaviljely pidetään yhtenä tärkeimmistä kehittämisen suuntauksista aluetasavallassamme. Toivon, että kalatalouskeskittymän hankkeen toteuttaminen sujuu mahdollisimman nopeasti, - sanoi Aleksandr Hudilainen.

Karjalan tasavallassa lohille syötettävän kalanrehun tuotannon järjestäminen auttaa ulkomaantuonnin korvaamisessa. Paikallisella tasolla kalanrehua tuottaa parhaillaan "Karjalaiset kalatehtaat-Korma" OY (OOO «Karelskie ribnie zavodi-Korma»). Tuotantoprosessien kehittämisen ansiosta tavoitteena on tuottaa lähes 2500 tonnia kalanrehua vuodessa.

Yritys «Parabola grupp» suunnittelee investointihankkeen toteuttamisen, jonka puitteissa rakennetaan alueellinen vesiviljelyn kehittämiskeskus. Kehittämiskeskuksen yhtenä tärkeimmistä tehtävistä on kalatehtaan rakentaminen. Tässä kalatehtaassa tuotetaan teollisesti valmistettavia rehurakeita lähes 50 000 tonnia vuodessa.

Parhaillaan myyntiin tarkoitetun kalatuotannon määrä lisääntyy, varsinkin viljeltävän kirjolohen määrä. Karjalassa viljeltyä kalaa pyydystetään etupäässä Laatokalla, Äänisellä, muilla keski-järvillä ja joilla. Vienanmeren rannalla on potentiaalisesti hyvät mahdollisuudet kirjolohen kalanviljelylaitoksille.

- Investointikohteeksi olemme ehdottaneet Vigski kalatehdasta. Tämän hankkeen toteuttaminen antaa Karjalan tasavallan kalanviljelijöille kalanpoikasia istutukseen ja myös laajentaa arvokkaiden kalalajien tuottamista etupäässä Laatokalla ja Äänisjärvellä, - sanoi valtakunnan kalastusviraston Luoteisen aluehallinnon johtaja Denis Belyaev.

Mainittakoon, että kalanviljelylaitokset sijaitsevat aluetasavallan melkein kaikissa hallintopiireissä käyttäen yhteensä 54 vesistön vesialaa.

Yhteensä 55 kalanviljelylaitosta kasvattavat kalaa myyntiin, mukaan lukien 4 yksityistä yritystä sekä yksi yritys, jonka tehtävänä on vesiviljely. Tasavallassa kalataloudessa toimii yhteensä yli tuhat työntekijää. Vuodesta 1993 alkaen viljeltävän kalan määrä on kasvanut kymmenkertaiseksi: 400 tonnista 21 200 tonniin vuoteen 2016 mennessä.

Karjalassa jatketaan kalatalouden kehittämistä. Vesiviljelyn kehittämisellä on suuri merkitys ja paljon mahdollisuuksia. Käyttämällä suljettua vedenkiertoperiaatetta tulevaisuudessa Karjalassa voidaan viljellä erilaisia arvokkaita kalalajeja ympäri vuoden.

Tekninen tuki
Luotu 21 toukokuu 2015. Toimitettu 21 toukokuu 2015.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018