Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Venäjän hallituksen puheenjohtaja Dmitri Medvedev neuvotteli Karjalan tasavallan päämiehen Aleksandr Hudilaisen kanssa

Karjalan tasavallan vierailun yhteydessä Venäjän hallituksen puheenjohtaja Dmitri Medvedev tapasi 23.kesäkuuta Karjalan tasavallan päämiehen Aleksandr Hudilaisen.

Tapaamisessa he keskustelivat Karjalan tasavallan sosiaalistaloudellisista kysymyksistä sekä vahvistetusta valtakunnallisesta "Karjalan tasavallan kehitys vuoteen 2020" - tavoiteohjelmasta. Dmitri Medvedev otti esille myös Karjalan tasavallan kaasun jakeluverkon kehittämissuunnitelmat ja Äänisen telakan korjaustöiden etenemisen.

- Kaasun jakeluverkko on aina ollut merkittävä Karjalan asukkaille ja niiden kunnostamista on odotettu jo kauan. Medvedev uskoo, että kaasun jakeluverkko saadaan rakennettuja Aunukseen. Uskon, että kyseisen asian eteneminen toteutetaan, - sanoi Dmitri Medvedev, puhuen kaasun jakeluverkon rakentamisesta Aunukseen. Kyseisestä aiheesta tunnin aikaisemmin keskusteltiin Venäjän alueiden kaasun jakeluverkostolle omistetulle telesillalla.

Pääministeri huomioi Venäjän hallituksen ja alueellisten johtoelinten yhteistyön suuren merkityksen, jonka ansiosta onnistuttiin toteuttamaan Petroskoin Äänisen telakan tuotannon korjaustöitä. Dmitri Medvedev ja Aleksandr Hudilainen kävivät yrityksessä ja keskustelivat suunnitelmista, jotka koskevat uusia tilauksia karjalaisille laivanrakentajille.

Medvedev totesi, ettei yritys ole toiminut 2,5 vuoteen, mutta nyt toiminta on aloitettu uudelleen. - On hyvä, että maan hallitus ja alueelliset johtoelimet ovat olleet yhdessä selvittämässä asiaa ja tehdas on saatu jälleen käyntiin. Uskon, että tehdas saa uusia tilauksia ja sen avulla työntekijöille maksetaan kunnollista palkkaa ja heidän työolot pidetään asianmukaisina. Venäjän huonosta taloustilanteesta huolimatta asiat ovat edistyneet, - totesi Venäjän hallituksen puheenjohtaja.

Aleksandr Hudilainen kiitti Venäjän hallitusta Karjalan tasavallan saamasta huomiosta ja avusta alueen infrastruktuurin kehittämisessä, jonka parantumisen hän uskoo lisäävän sijoittajien kiinnostusta aluetta kohtaan. Suuri merkitys on Karjalan hallituksen ja presidentin antamalla huomiolla. Matkailun houkuttelevuuden vahvistamisen lisäksi kiinnostuneita on ollut niin metsän jalostuksen kuin kaivostoiminnankin aloilta, - totesi Karjalan päämies.

Aleksandr Hudilainen luovutti Dmitri Medvedeville tasavallan muuttotilastot, niiden mukaan poismuutto Karjalasta on vähentynyt. Kolme vuotta sitten noin 2,5-3 tuhatta ihmistä lähti pois alueelta, mutta nyt tuo määrä on pienentynyt huomattavasti.

-Alueen houkuttelevuutta on lisätty parantamalla opiskelumahdollisuuksia, - lisäsi Aleksandr Hudilainen.

Keskustelun puitteissa Dmitri Medvedev muistutti, että 9.kesäkuuta hän vahvisti "Karjalan tasavallan kehitys vuoteen 2020" - valtakunnallisen tavoiteohjelman.

-Suoraan sanoen, tällä hetkellä uusia ohjelmia aloitetaan rahan puutteen vuoksi hyvin vähän. Sen vuoksi rahat tulee ohjata oleelliseen toimintaan ja jatkaa ketittämistä valtakunnallisen tavoiteohjelman mukaisesti, - näin pääministeri käsitteli tasavallan johtoelimille tarkoittavan tehtävän.

Tekninen tuki
Luotu 23 kesäkuu 2015. Toimitettu 23 kesäkuu 2015.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2015