Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan Beloporozhskaja-pienvesivoimaloiden rakentamiseen käytetään innovatiivisia teknologioita

Aleksandr Hudilainen ja Aleksei Vinogradov

Aleksandr Hudilainen ja Aleksei Vinogradov

Sopimuksen allekirjoittaminen

Sopimuksen allekirjoittaminen

Nord Hydro-Bely Porog ja OOO Laboratorio. Uudet Teknologiat ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen yhteisestä innovatiivisten teknologioiden käytöstä pienvesivoimaloiden Beloporozhskaja-1 ja Beloporozhskaja-2 rakentamisessa.

Pienvesivoimaloiden rakennushankkeesta, jota toteuttavat Venäjän suorien investointien rahasto, Nord Hydro -yritys ja julkisten sijoittajien konsortio, on tullut ensimmäinen Brics-maiden uuden kehityspankin investoima venäläinen hanke. Investointien kokonaissumma on 100 miljoonaa dollaria.

Kaksi pienvesivoimalaa kokonaisteholtaan lähes 50 MW rakennetaan Karjalan tasavallan Kemin piiriin. Tässä laajamittaisessa rakennushankkeessa käytetään joukkoa Laboratorio. Uudet Teknologiat -yrityksen kehittelemiä innovaatioita.

-Venäjä on aina ollut yksi maailman parhaista maista vesivoimaloiden rakentamisen osalta. Venäjällä on teknologioita, joista harva rakentaja tietää. Olemme asettaneet tehtäväksi toteuttaa joukko mielenkiintoisia teknologioita Beloporozhskaja-pienvesivoimaloiden rakentamisessa, - AO Nord Hydron toimitusjohtaja ja OOO Nord Hydro -Bely Porogin pääjohtaja Aleksei Vinogradov kertoi Karjalan tasavallan päämiehelle Aleksandr Hudilaiselle heidän tapaamisensa aikana.

Vinogradovin mukaan Beloporozhskaja-pienvesivoimaloiden rakentamisesta tulee innovaatioiden alusta, jolla koetetaan venäläisiä moderneja teknologioita. Tulevaisuudessa niitä käytettäisiin paitsi Venäjällä myös muissa Brics-maissa, jotka ovat kiinnostuneita innovaatioista.

OOO Laboratorio. Uudet teknologiat -yrityksen toimitusjohtaja Ivan Muravjev huomautti, että rakennushankkeen toteuttamisessa suunnitellaan käyttää nanoteknologiaa, turvallisuuteen ja vakauteen liittyvää teknologiaa, tekoälyä ja uusia rakentamisteknologioita.

Näin yksi kehitellyistä teknologioista koskee graniitin murskauksen jälkeisen ongelmajätteen käsittelyä. Graniitin sepeliksi murskaamisen jälkeen jää paljon hiekkaa ja muuta ongelmajätettä, jota ei käytetä. Tutkijat ovat luoneet teknologian, jonka avulla siitä ongelmajätteestä voi tehdä tehokasta rakennusainetta, jonka avulla saa vähentää sementtiä betonoitaessa.

Aleksei Vinogradov ilmoitti Karjalan tasavallan päämiehelle Aleksandr Hudilaiselle heidän tapaamisensa aikana, että yritys suunnittelee aloittaa työmaan valmistelutyöt tämän vuoden elo-syyskuussa. Tällä hetkellä Venäjän päätarkastuslaitoksella tarkastellaan rakennushanketta ja tarkastusprosessit ovat jo loppusuoralla. Sen jälkeen saadaan rakennuslupa. On tärkeää, että projektin toteuttamiseen käytetään pääasiassa Venäjän laitteita, ja rakentamista toteutetaan Venäjän alihankkijoiden voimin. Pienvesivoimaloiden rakennushankkeen odotetaan houkuttelevan jopa 450 paikallista ammattilaista.

Beloporozhskaja-pienvesivoimalat valmistuvat vuonna 2019. Nämä kohteet kuuluvat Venäjän liittovaltion Karjalan tasavallan kehityksen tavoiteohjelmaan. Beloporozhskaja-pienvesivoimalat valmistuvat Karjalan tasavallan 100-vuotisjuhlan aattona, - Aleksei Vinogradov sanoi.

Hankkeen toteuttamista valvoo Karjalan tasavallan 100-vuotispäivään valmistautumista hoitava valtionkomitea ja sen puheenjohtaja Venäjän turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushev.

Karjalan tasavallan hallitus on edistänyt aktiivisesti tätä hanketta, joka kehittää merkittävästi Karjalan tasavallan pohjoisia alueita.

- Tämä on tärkeä ja ainutlaatuinen hanke. Karjalan tasavalta saa uuden energiatuotannon uusiutuvista, ympäristöystävällisistä lähteistä ja se on koko alueen energiajärjestelmän uusi kehitysvaihe. Se tuo mukaansa uutta elämänlaatua, - sanoi Aleksandr Hudilainen.

Muistutukseksi Nord Hydro rakensi vuonna 2011 ensimmäisen pienvesivoimalan Karjalan tasavallan Läskelään. Sortavalan piiriin on avattu vielä kaksi pienvesivoimalaa Kalliokoski ja Rymäkoski.

Tekninen tuki
Luotu 21 toukokuu 2015. Toimitettu 21 toukokuu 2015.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2015