Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Venäjän valtionduuman puhemies S. Naryshkin: "Venäjä voi ja sen tulee säilyttää maailman lukevimman maan statuksensa"

Petroskoin yliopistossa pidettiin tapaaminen Venäjän valtionduuman Sergei Naryshkinin johdolla. Tapaamisessa käsiteltiin Venäjän alueilla, mukaan lukien Karjalan tasavallassa pidetyn kirjallisuuden vuoden tuloksia, lukemisen infrastruktuurin kehitystä, nuorten lukuyleisön muodostumisen periaatteita sekä sosiokulttuuristen indikaattorien parantamista. Tapaamiseen osallistui Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen, varaopetusministeri Natalia Tretjak, Venäjän valtion lastenkirjaston johtaja Maria Vedenjapina, Venäjän kirjaliiton varapuheenjohtaja Oleg Novikov, oppilaitosten ja kirjastojen edustajia, venäjän kielen ja kirjallisuuden opettajia.

Tapaamista avatessaan Sergei Naryshkin, joka oli Venäjällä kirjallisuuden vuoden pitämistä hoitavan järjestelykomitean johtaja, totesi, että Karjalan tasavalta vietti aktiivisesti kirjallisuuden vuoden ja lukijoiden määrä on korkealla sijalla (14. sija) Venäjän alueiden joukosta. Samalla havaittiin, että Karjalan tasavallassa on kehitettävä kirjakauppoja, on lisättävä kirjastojen määrää ja saatavuutta kirjastonkäyttäjien lukumäärän laskun pystäyttämiseksi. Näin kirjastoissa pitää olla Internet.

Natalia Tretjak pitää lukemista tärkeänä, sillä lukeminen on välttämätön taito lapsilla ja se on myös keskeinen nykyaikaisen lapsen persoonallisuuden muodostamisen tekijä. Kirjallisuuden vuosi on käynnistänyt uusia toimia ja aloitteita, joita oppilaitoksilla jatketaan käyttää tulevaisuudessakin, - sanoi varaopetusministeri. - Niin viime vuonna pidettiin ensimmäinen koulukirjastonhoitajien kongressi, jossa päätettiin tukea alueellisia koulukirjastoja, kehittää koulutusstandardeja. Karjalan tasavalta on osallistunut aktiivisesti tähän työhön. Hallitus aikoo rahoittaa hankkeeseen kaksi miljardia ruplaa. Se tehdään standardien hyväksymisen jälkeen.

Karjalan tasavallassa kirjallisuuden vuotena toteutettuihin tilaisuuksiin ja aloitteisiin Aleksandr Hudilainen tutustutti tapaamisen vieraat korostaen: "Karjala on koulutettujen ja lukevien ihmisten tasavalta. Se on alueemme perinteitä. Karjala on antanut Venäjän ja maailman kirjallisuudelle monta lahjakasta kirjailijaa ja runoilijaa. Me yritämme säilyttää nämä perinteet". Karjalan tasavallan päämies huomautti, että kirjallisuuden vuoden päätehtävänä oli kiinnittää Karjalan pienten ja aikuisten asukkaiden huomiota kirjallisuuteen ja lukemiseen. Kirjallisuuden vuoden tapahtumiin osallistui yli 30 tuhatta ihmistä. Viime vuonna lopuksi pysäytettiin tasavallan kirjastojen käyttäjien lukumäärän lasku. Kasvu oli 12,6% vuoden 2014 tasolle. Nykyään Karjalan tasavallassa kehitellään suunnitelmaa kirjastoverkon kehityksestä vuoteen 2020 saakka ja sen pitäisi olla väline kirjastojen muuttamisesta moderneiksi tiloiksi, jotka täyttävät nykyajan vaatimukset. Karjalasta tuli Venäjän tasavaltojen ja alueiden välinen kirjallisuuden ajankohtaisia haasteita käsitellyt keskutelukenttä. Viime vuonna Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi pidettiin ensimmäistä kertaa Karjalan tasavallassa. Kirjallisuuden kysymykset olivat kulttuurifoorumin kokousten esityslistoilla. Karjalan tasavallan kirjailijat osallistuivat Unkarissa pidettyyn kansainväliseen suomalais-ugrilaisten kirjailijoiden kongressiin. Sever-aikakauslehden vuotisjuhlat, Robert Rozhdestvenskyn muistomerkin avajaiset, Karjalan Venäjän kirjailijoiden liiton tapahtumat, kansainvälinen kirjallisuusfestivaali Petroglif ovat tehneet merkittävän panoksen Venäjän tasavaltojen ja alueiden väliseen yhteistyöhön.

Karjalan tasavallassa kiinnitetään paljon huomiota alkuperäiskansojen kielten säilyttämiseen. "Lapsemme opiskelevat karjalan, vepsän ja suomen kieliä erillisinä oppiaineina Karjalan tasavallan 47 koulussa, mikä on 21 % koulujen kokonaismäärästä. Suurin osa näistä kouluista sijaitsee maaseudulla, karjalaisten ja vepsäläisten tiheästi asumilla alueilla, - sanoo Aleksandr Hudilainen. - Kirjallisuuden vuoden tärkeänä tuloksena, erityisesti kirjailijoiden ja kustantajien välisen yhteistyön tuloksena oli karjalaisten kirjoittajien uusien kirjojen julkaisu. Viime vuonna Karjalan tasavallassa julkaistiin 795 kirjaa, mikä on 5,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Karjalan tasavallan budjetin kustannuksella on julkaistu 18 kirjaa venäjän ja kansallisilla kielillä, ja julkaistujen kirjojen levikki on 9550 kappaletta. Elektronisen aineiston Karjalan tasavallan kirjallisuuden kartta luomiseen liittyvä työ on käynnistynyt, ja aineisto tulee sisältämään tietoja Karjalan tasavallan kirjallisuuselämään liittyvistä muistopaikoista ja kirjailijoista, jotka ovat tehneet merkittävän panoksen Karjalan kirjallisuuteen. Karjalan kirjailijoiden liiton ehdotuksen perusteella vuoden 2015 elokuusta on alkanut toimia kansalliskirjastossa ensimmäinen lehtikioski, josta voi ostaa karjalaisten kirjoittajien kirjoja. Tällä hetkellä lehtikioskilta löytyy 152 nimikettä".

Tämän työn tulokset näkyvät Karjalan tasavallan abien yo-kokeista. Vuonna 2016 venäjän kielen 100-pisteen yo-kirjoitelmien lukumäärän havaittiin kasvaneen (vuonna 2015 sellaisia 100-pisteen kirjoitelmia oli 6, vuonna 2016 niiden määrä oli 23).

Karjalan tasavallan päämies puheensa lopuksi sanoi, että aloitetut projektit jatkuvat ilman muuta. Uusien aloitteiden ja ideoiden toteuttamiseksi on luotu Karjalan tasavallan päämiehen alaisuudessa toimiva venäjän kielen neuvosto.

Venäjän kirjaliiton varapuheenjohtaja Oleg Novikov huomautti, että tuoreen rating-tutkimuksen mukaan Karjalan tasavalta on yksi Venäjän johtavimmista alueista kirjallisuuden lukemisen infrastruktuuritason osalta kansallisessa mittakaavassa. Karjalan tasavallassa toimii kymmenen kirjakauppaa, mukaan lukien viisi niistä ovat liittovaltion kirjakauppaverkosta. Suurella Karjalan alueella toimii 571 kirjastoa. Novikov totesi, että Karjalassa ei riitä kuitenkaan kirjakauppoja. "Olisi hyvä harkita uusien kirjakauppojen avaamista paitsi Petroskoihin myös Kontupohjaan, Kostamukseen ja muihin Karjalan tasavallan asutuksiin". Tämä asia voidaan ratkaista Venäjän talouskehitysministeriön tuella, jossa käsitellään apurahojen antamisen mahdollisuutta kirjakaupoille.

Oleg Novikov sanoi, että hän keskusteli Karjalan tasavallan opetusministerin Aleksandr Morozovin kanssa jokaiseen Karjalan tasavallan kouluun e-kirjojen tietokannan asentamisesta. Venäjän kirjaliiton varapuheenjohtajan mukaan mainosten ja joukkotiedotusvälineiden käyttö voisi olla yksi mekanismeista, jonka avulla voisi innostaa ihmisiä lukemaan kirjallisuutta enemmän.

Ensimmäinen syyskuuta -kustantamon päätoimittaja Artem Soloveitchik kertoi puheessaan Venäjän federaation alueiden koulutusinfrastruktuurin indeksistä ja Karjalan tasavallan koulutusprosessin ominaisuuksista. "Karjalassa on noin keskimääräiset taloudelliset indikaattorit, kaupunkien koululaisten osuus kasvaa " - sanoi puhuja. Tämä pakottaa viranomaisia tekemään toimenpiteitä, joiden tarkoitus on korottaa taloudellisia indikaattoreita huomioiden alueen erityispiirteet ja asukkaiden sosiaaliset tarpeet.

Venäjän valtion lastenkirjaston johtaja Maria Vedenjapina, Karjalan tasavallan venäjän kielen ja kirjallisuuden opettajien yhdistyksen johtaja Irina Roy, Petroskoin koulun #2 johtaja S. Makarenko esittivät puheissaan ideoita nykyaikaisen lukijan kuvan muodostamisesta lasten, opiskelijoiden ja aikuisten keskuudessa. Kuten Irina Roy huomautti, nykyaikainen lukija käyttäen aktiivisesti kaikenlaisia vehkeitä ei lue pelkästään kirjallisuuden klassikoita. "Nuoria ja aikuisia yhä useammin kiinnostaa fantasiakirjallisuus. Voi pelata fantasiakirjojen juonen mukaisia pelejä, voi tulla juonen osapuoleksi. Lukijan ja kirjoittajan välinen raja poistuu vähitellen. Nykyään ne ovat lähes samanvertaisia lukijan ja kirjoittajan välisessä kommunikaatiossa. Siksi nykytendenssit pakottavat meitä miettimään, miten voi kehittää lukemisen kulttuuria nykyajan olosuhteissa". Lukemisen kulttuurin korottamiseksi tapaamisessa mainittiin perhelukemisen perinteiden elpyminen, virtuaalinen keskustelu kirjoista; julkisten tapahtumien pitäminen.

Tapaamisen lopuksi Sergei Naryshkin korosti: "Venäjä voi ja sen tulee säilyttää maailman lukevimman maan statuksensa. Meillä on kaikki mahdollisuudet tehdä se".

Tekninen tuki
Luotu 21 toukokuu 2015. Toimitettu 21 toukokuu 2015.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2015