Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan sata tietä: Yli puolet vuonna 2016 korjattavaksi suunnitelluista Petroskoin kaduista jo valmiina

15. syyskuuta Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen, Petroskoin kaupunginjohtaja Irina Miroshnik ja muut julkiset tarkastajat tarkastivat kaupungin katujen korjauksen laatua.

Laajamittaisia korjaustöitä tehdään Karjalan sata tietä -ohjelman puitteissa. Ohjelman toteuttamiseksi tänä vuonna on siirretty liittovaltion budjetista ennennäkemätön rahasumma eli 700 miljoonaa ruplaa. Siitä rahasummasta 450 miljoonaa ruplaa on päätynyt Petroskoihin.

Ennen työkohteisiin lähtöään tarkastuksen osallistujat tutustuivat kaupungin katujen korjauksen online-karttaan, joka osoittaa vuonna 2016 korjattavaksi suunnitellut kadut. Online- kartta on saatavilla kaupunginhallinnon verkkosivuilta osoitteessa: http://www.petrozavodsk-mo.ru/

Sen jälkeen Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen muiden julkisten tarkastajien yhdessä on käynyt tarkastamassa Komsomolski prospektin, Rovio kadun, Lososinskoe valtatien, Lesnoi prospektin ja Universitetskaja kadun uuden pinnoitteen laatua.

Karjalan tasavallan päämiehen mukaan tänä vuonna Petroskoissa korjataan eniten kuluneita ja vilkkaasti käytettäviä katuja. Mutta on tehtävä vielä paljon työtä. Esimerkiksi, kuoppien korjaustyö jatkuu sopimusten täyttämispäivämäärän jälkeenkin.

Julkiset tarkastajat valvovat katujen korjaustyötä kaikissa vaiheissa ja kaikissa työkohteissa. Tarkastajien ryhmä koostuu 14 kaupunkilaisesta, joiden joukosta on sosiaalisesti aktiivisia ihmisiä, eläkeläisiä, eri alojen ja mm. tienrakennuksen ammattilaisia. Julkisten tarkastajien ja kaupungin viranomaisten vuorovaikutuksen vuoksi on mahdollista ajoissa tunnistaa ja korjata puutteet. Ylimääräinen julkinen valvonta ei sulje pois asiantuntijoiden valvontaa, tutkimusten ja laboratoriokokeiden suorittamista.

Julkisten tarkastajien mukaan Rovio-kadun ja Komsomolski prospektin korjaustyö on tehty laadukkaasti. Universitetskaja kadulla olevien talojen asukkaat ovat jääneet tyytyväisiksi korjaustöiden laatuun ja Karjalan tasavallan päämiehelle on välitetty heidän pyyntönsä jatkaa asfalttitöitä yliopiston uimahallia päin. Monet kaupunkilaiset, kuten on kerrottu Aleksandr Hudilaiselle ja Irina Miroshnikille, pyytävät viranomaisia teettämään kuoppien korjaustöitä kaduilla, jotka eivät sisälly tämän vuoden katujen korjaussuunnitelmaan.

- Karjalan tasavallan kokemus julkisten tarkastajien valvonnasta kiinnosti Venäjän liikenneministeriä Maksim Sokolovia ja liittovaltion tieviraston johtajaa Roman Starovoitia heidän äskettäisen Petroskoin vierailunsa aikana. On mahdollista, että sellainen malli otetaan käyttöön eri puolille Venäjää. Julkiset tarkastajat itse muodostavat korjaus- ja valvontaohjelman, valvovat korjaustöiden laatua, pakottavat urakoitsijoita korjaamaan ajoissa virheet, mikä vaikuttaa tehokkaammin urakoitsijoiden työsuoritukseen, - sanoi Aleksandr Hudilainen.

- Petroskoin asukkaana, kuten useat muutkin kaupunkilaiset, näen joka päivä tienrakennustekniikan työskentelevän Petroskoin teillä, ja voin arvostella työn nopeutta ja laatua. Olisi toivotettavaa, että näin olisi joka kesä. Valitettavasti tasavallan ja kaupungin budjetit eivät ole niin suuria. Mutta aktiivisen yhteistyön ansiosta meidän on mahdollista saada ensi vuonna uusi rahasumma tieverkon laadun parantamiseksi, - Aleksandr Hudilainen sanoi.

Kaupungin liikenneväylien korjaustöitä suorittaa kaksi urakoitsijaa OOO PSK Stroitel ja OOO Remstroykomplekt ja niiden työvauhti eroaa toistaiseksi. Mikäli kumpi niistä tekee sopimuksen mukaiset työt loppuun ennenaikaisesti, niin se alihankinnan ehdolla auttaa toista suorittamaan työt loppuun sopimuksessa sovittuun määräaikaan eli lokakuun 31. päivään mennessä. Mutta työ päättyy todennäköisesti määräaikaa aikaisemmin, luultavasti lokakuun 15.-20. päivinä. Tähän mennessä on kaiken kaikkiaan tehty jo yli puolet korjattavaksi suunnitelluista kaupungin kaduista.

- Minua ilahduttaa se, että viime kuukausina autojen takalasilta yhä harvemmin lukee tarra Millaisia valtion päättäjät ovat, sellaisilla teillä ajamme. Ihmiset näkevät meidän yrittävän parantaa liikenneväylien ja siten ihmisten elämän laatua. Ihmisten mieliala muuttuu paremmaksi, - Karjalan tasavallan päämies sanoi Petroskoin katujen tarkastuksen lopussa.

Tekninen tuki
Luotu 21 toukokuu 2015. Toimitettu 21 toukokuu 2015.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2015