Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Venäjän turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushev piti valtionkomitean kokouksen Karjalan tasavallan 100-vuotisjuhlaan valmistautumisesta

Vuonna 2016 pidettyjä Karjalan tasavallan 100-vuotisjuhlaan valmistautumisen toimenpiteitä ja niiden tuloksia käsiteltiin 29. marraskuuta 2016 valtionkomitean kahdeksannessa kokouksessa Petroskoissa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Venäjän federaation turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushev.

Puhuessaan vuoden 2016 tuloksista Nikolai Patrushev kiinnitti huomion Karjalan tasavallan myönteisiin kehitystendesseihin. Hänen mukaansa Karjalan teollisuustuotannossa on ollut positiivista dynamiikkaa ja tuotantoindeksi on 105,3% verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna. Tänä vuonna on luotu ja modernisoitu yli 1300 työpaikkaa. Karjalassa on tehty paljon alueen kaasuttamiseen liittynyttä työtä: 43 yritystä on saanut käyttää maakaasua, 14 taajamaa on kaasutettu, 17500 asuntoa ja omakotitaloa on saanut maakaasua. Kolmen viime vuoden aikana kaasutustaso Karjalassa on kaksinkertaistunut.

Karjalan tasavallan teollisuus on saanut hyvää kehityksen vauhtia. Positiivisten tulosten joukosta Nikolai Patrushev mainitsi kahden Beloporozhskaja-pienvesivoimalan rakennushankkeesta, joka on alkanut lokakuussa 2016 ja jota rahoittaa Brics-maiden uusi kehityspankki (NDB). Äänisen laivanrakennus- ja korjaustehdas on alkanut työtään.

Turvallisuusneuvoston sihteeri huomautti, että Karjalan tasavallan liikennejärjestelmä kehittyy. Liittovaltiolliset tiet on korjattu sekä alueellisia teitä korjataan.

Lisäksi terveydenhuolto-, kulttuuri- ja urheilukohteita rakennetaan ja korjataan. Sortavalaan on rakennettu 200 vuodepaikan sairaala. Karjalan pääkaupungille on avattu terveys- ja urheilukeskus. Lähitulevaisuudessa Sortavalaan ja Pitkärantaan avataan myös samanlainen terveys- ja urheilukeskus. Merkittävänä tapahtumana pidetään sitä, että tänä vuonna on alettu rakentaa Petroskoihin uusi presidentin kadettikoulu, joka suunnitelman mukaan avaa ovensa ensimmäisille kadeteille ensi vuoden 1. syyskuuta.

Nikolai Patrushevin mukaan saavutuksia olisi voitu olla enemmänkin. Epäonnistumiseen liittyy mm. rakennuskohteiden suunnitteluasiakirjojen ja kustannusarviolaskelmien laatimisen määräajan laiminlyönti sekä urakoitsijoiden työn huono laadunvalvonta. Valtionkomitean puheenjohtaja viittasi Gogolin kadun ylikulkusillan rakennuskohteeseen: rahaa on siirretty federaation budjetista sillan rakentamiseen, mutta urakoitsijat eivät noudata sovittua aikataulua.

- Karjalan tasavallan johdon tulee ryhtyä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi ja varmistaa se, että kaikkien kokonaisvaltaiseen toimintasuunnitelmaan ja liittovaltion Karjalan tasavallan kehityksen tavoiteohjelmaan kuuluvien rakennuskohteiden suunnitteluasiakirjojen ja kustannusarviolaskelmien laatiminen ja rakennustyöt toteutuvat sovitun aikataulun mukaisesti, - sanoi Nikolai Patrushev.

Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen esitti kokouksessa keskeiset valtionkomitean vuoden 2016 toiminnan tulokset, ilmoitti tärkeimmät saavutukset taloudessa ja sosiaalialalla sekä Karjalan tasavallan 100-vuotisjuhlaan valmistautumiseen liittyvät perusongelmakohdat. Karjalan tasavallan päämies korosti, että Karjalan tasavallan johto valvoo tiukasti Karjalan tasavallan 100-vuotisjuhlaan valmistautumisen suunnitelman toteuttamista.

- Sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen toimintasuunnitelmaan liittyvä työ jatkuu avainaloilla. Lisäksi alakohtaisten virastojen, kuntien, sijoittajien ja erilaisten valtiollisen tuen ja rahoitusavun yhdistysten ja liittovaltion budjetin tulee yhdistää ja keskittää voimiaan, - sanoi Aleksandr Hudilainen.

Karjalan tasavallan päämies kiitti kaikkia valtionkomitean jäseniä ja sen puheenjohtajaa yhteistyöstä, jota ilman Karjala ei olisi voinut saavuttaa nykyistä positiivista kehitysdynamiikkaa.

- Valtionkomitean tuella toivomme kohottaa liittovaltion Karjalan tasavallan kehityksen tavoiteohjelman roolia ja tehdä siitä pääasiallinen työväline tasavallan kehittämisessä, - sanoi Aleksandr Hudilainen.

Valtionkomitean alaisuudessa toimivien kuuden työryhmän työn tuloksia esittivät niiden johtajat ja edustajat: Venäjän terveysministeri Veronika Skvortsova, Venäjän liikennevaraministeri Viktor Olersky, Venäjän teollisuus- ja kauppavaraministeri Vasili Osmakov, Venäjän sisäasiainministeri Vladimir Kolokoltsev, Venäjän turvallisuusneuvoston varasihteeri Rasid Nurgalijev ja Venäjän viestinnän ja joukkotiedotusvälineiden ministeri Nikolai Nikiforov.

Suureen vuosipäivään valmistautuu aktiivisesti kukin Karjalan tasavallan kunta. Lahdenpohjan kunnanjohtaja Vladislav Vokhmin ja Aunuksen kunnanjohtaja Sergey Prokopjev kertoivat valtionkomitean jäsenille Karjalan tasavallan 100-vuotisjuhlaan valmistautumiseen liittyvistä toimenpiteistä, joita toteutetaan näissä kahdessa kunnassa.

Kokouksessa keskusteltiin myös vesiviljelyn (kalankasvatuksen) ja kotimaisen matkailun kehittämisestä Karjalassa. Kokouksessa esitettiin sosiaalisesti merkittäviä investointihankkeita, jotka toteutuvat tällä hetkellä Karjalan alueella.

Valtionkomitean kokouksessa keskusteltiin myös nykyisistä ratkaisemattomista Karjalan sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen ongelmista ja määrättiin Karjalan tasavallan kehityksen tavoiteohjelman Karjala-2020 toteuttamisen painopisteet.

- Suoritetusta työstä raportoidaan Venäjän presidentille ja vaaditaan kaikilta liittovaltion, tasavallan ja kuntien virastoilta, että valtionkomitean tekemiä päätöksiä noudatetaan ja toteutetaan - turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushev ilmoitti.

Tekninen tuki
Luotu 21 toukokuu 2015. Toimitettu 21 toukokuu 2015.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2015