Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Artur Parfyontshikov: "Kokemusta ja sisua riittää suorittamaan ne tehtävät, jotka presidentti on asettanut, ja lunastaa Karjalan väestön luottamusta "

Karjalan tasavallan hallituksessa helmikuun 16.päivänä Venäjän Federaation presidentin Luoteisessa federaalisessa piirikunnassa toimiva täysivaltainen edustaja Nikolai Tsukanov esitteli toimeenpanovallan elinten johtajille, paikallisten itsehallintoelimille, federaalisille struktuureille ja Karjalan tasavallan lakiasäätävän kokouksen kansanedustajille Artur Parfyontshikovin - Karjalan tasavallan vt. päämiehen. Venäjän presidentti allekirjoitti asetuksen hänen nimityksestään helmikuun 15.päivänä.

Artur Parfyontshikovia esitellessään Nikolai Tsukanov mainitsi, että nyt meillä aukeaa uusi sivu Karjalan tasavallan kehityksessä. Työtä tulee olemaan paljon, varsinkin jos otetaan huomioon Karjalan tasavallan tuleva 100-vuotisjuhla.

- Suunnitelmia kannattaa muuttaa vähän, etupäässä Karjalan tasavallan kehityssuunnista ja ottaa huomioon asukkaiden mielipiteet, - sanoi Artur Parfyontshikov.

Nikolai Tsukanov kiitti omastaan ja Venäjän presidentin puolesta Aleksandr Hudilaista Karjalan tasavallan päämiehen virassa suorittamastaan työstä. Tsukanov korosti, että viime vuosina aluetasavalta on saavuttanut hyviä tuloksia.

Karjalan tasavallan vt. pääministeri Artur Parfyontshikov sanoi, että hänelle on suuri kunnia palata isänmaahan ja työskennellä tehokkaasti.

"Kokemusta, tietoja, jotka sain kun työskentelin federaation palveluksessa, ja sisua riittää ja teen kaikkeni toteuttaakseni kaikki tehtävät, jotka pressidentti asettaa ja lunastaa asukkaiden luottamus", - sanoi Artur Parfyontshikov.

Hänen sanoman mukaan, päätavoitteena on säilyttää ne positiiviset tulokset, jotka on saavutettu aluetasavallassa viime vuosina. Lisäksi, Karjalan tasavallan vt. päämiehen mukaan, Venäjän hallituksen ja täysivaltaisen edustajan yhteistyössä " on löydettävä uusia kehittämisen mekanismeja parantaakseen talous - ja sosiaaliprosesseja aluetasavallassa". Tämän työn päätavoitteena on lunastaa asukkaiden luottamus.

- Uskomme kannustukseenne, sekä täysivaltaisen edustajan tiimiin. Mutta tärkeintä, mitä sanoin myös presidentille on se, että meidän täytyy uskoa omiin ponnistuksiimme, työskennellä väsymättä ja näin saadaan hyvät tulokset, - korosti Artur Parfyontshikov.

Karjalan tasvallan vt. päämies ilmoitti, että hän pyrkii säilyttämään Karjalan tasavallan hallituksen henkilöstön, mutta hän ei sulje pois asteittaisia muutoksia.

Karjalan tasavallan entinen päämies Aleksandr Hudilainen kiitti aluetasavallan valtioelinten johtajia yhteistyöstä, jonka ansiosta on saatu aikaan suuri askel Karjalan tasavallan kaikissa tärkeissä kehittämisen suuntauksissa.

- Kiitos yhteistyöstä. Mikään ei ollut yksinkertaista, mutta toimimme yhtenä tiiminä, jolla oli yhtenäinen tavoite muuttaa tilanne Karjalan tasavallassa paremmaksi, - mainitsi Aleksandr Hudilainen.

Aleksandr Hudilainen pyysi toimeenpanovallan elinten johtajia, paikallisia itsehallintoelimiä, Karjalan tasavallan kansanedustajia auttaamaan Karjalan tasavalan vt. uutta päämiestä tehtävissään.

Tekninen tuki
Luotu 21 toukokuu 2015. Toimitettu 21 toukokuu 2015.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2015