Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Nikolai Tsukanov ja Artur Parfyontshikov jatkavat yhteistyötään Karjalan tasavallan asuinkelvottamien rakennusten puitteissa asukkaiden uudelleen sijoittamiseksi

Toukokuun 18.päivänä Kontupohjan työmatkan puitteissa Venäjän Federaation presidentin Luoteisessa federaalisessa piirikunnassa toimiva täysivaltainen edustaja Nikolai Tsukanov sekä Karjalan tasavallan vt. päämies Artur Parfyonshikov kertoivat lehtimiehille 129 asuintaloista. Nämä talot myönnettiin virallisesti asuinkelvottomiksi 1.tammikuuta 2012 asti, mutta ne eivät päässeet kyseiseen hankkeeseen.

Artur Parfyontshikov

Artur Parfyontshikov

Tämän asian nosti esiin Karjalan tasavallan vt. päämies. Tästä asiasta keskusteltiin Moskovassa pidetyssä Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuotisjuhlan valtiollisen komission istunnossa 25.4.2017. Nikolai Tsukanov pyysi Venäjän rakennusministeriötä tukemaan Karjalaa sekä myöntämään lisävaroja näiden asuintalojen asukkaiden uudelleen asuttamiseen.

Täysivaltaisen edustajan sanoman mukaan, on tarkoitus lisätä nämä kohteet kyseiseen asutushankkeeseen, koska kesken jätetyn työn vuoksi ne eivät päässeet kyseiseen hankkeeseen aikaisemmin.

- Olen sitä mieltä, että Asuin- ja kunnallistaloussäätiö tukee Karjalan tasavallan vt. päämiestä sekä varoja löydetään ja rakennukset korjataan. Toinen kysymys on siitä, mistä summasta on kyse sekä millä ehdoilla se toteutetaan. Tärkeintä on se, että laaditaan kaikki tarvittavat asiapaperit sekä valmistellaan tontit ja kaikki, mitä kuuluu tämän hankkeen toteuttamiseen. Ihmiset eivät saa kärsiä viranomaisten saamattomuuden takia, korosti Nikolai Tsukanov.

Täysivaltainen edustaja mainitsi, että asutushankkkeen toteuttamista jatketaan Venäjän presidentin asetuksella.

- On tarkoitus toimia nopeasti ja laatia kaikki tarvittavat asiapaperit jotta varat, jotka on tarkoitus myöntää Luoteiselle federaaliselle piirikunnalle, eivät lähtisi muille piirikunnille, sanoi Nikolai Tsukanov.

Artur Parfyontshikovin mukaan, Karjalan tasavallan hallitus määrittelee lopullisesti sen summan, jonka hallintopiiri tarvitsee asutushankkeen toteuttamiseksi kokonaisuudessaan, mukaan lukien edelleen uupuvat 23 000 neliömetriä asuinpinta-alaa.

- Meille on erittäin tärkeää, että presidentti puolti hankkeen jatkamista ja hän mainitsi, että federaalisella säätiöllä on oikeudet vuodelle 2018. Meillä on siis juridiset oikeudet, jotta saamme varat mahdollisimman pian käyttöömme, sanoi Artur Parfyontshikov.

Asutushanketta toteuttavat Karjalan tasavallan vt. päämies yhteistyössä Venäjän Federaation presidentin Luoteisessa federaalisessa piirikunnassa toimivan täysivaltaisen edustajan Nikolai Tsukanovin kanssa. Tällä hetkellä keskustellaan rakennuttamiseen liittyvistä muutoksista, johtuen siitä, että rakennuksen pitäisi olla mahdollisimman monitoiminen, suuri sekä halpa. Näin olisi mahdollista ratkaista monia sosiaalisia kysymyksiä, muun muassa järjestää asunnot orpolapsille sekä toteuttaa oikeuden päätökset.

Tekninen tuki
Luotu 18 toukokuuta 2017.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2015