Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Aluetasavallan vt. päämies Artur Parfyontshikov esitti Koordinoivan neuvoston perustamista ulkomaisten investointien kehittämiseksi

Tästä aloitteesta kertoi Artur Parfyontshikov puhuessaan suomalaisten ja venäläis-suomalaisten investointiyritysten johtajien ja edustajien kanssa. Karjalan tasavallan hallituksen pääministeri Aleksandr Tshepik, ministeriöiden ja virastojen johtajat ja Suomen Pietarin-pääkonsulaatin Petroskoin edustuston konsuli Tuomas Kinnunen osallistuivat tapaamiseen.

«Neuvoston päätehtävä on kehittää rakentavaa keskustelua luottamuksen ja vuorovaikutuksen periaatteista. Meillä on lukuisia yhteistoimintaan liittyviä ajatuksia ja aloitteita. Meidän on poistettava esteitä Karjalan tasavallassa ulkomaisen bisneksen kehittämiseksi», - totesi aluetasavallan vt. päämies.

Tapaaminen jatkui vuoropuhelun merkeissä. Tapaamisen alussa Artur Parfyontshikov kertoi Karjalan tasavallan tärkeimmistä taloudellisista edellytyksistä, aluetasavallan kehitysnäkymistä, joissa Suomen liiketoiminnalla on tärkeä rooli: «Suomi on meidän eurooppalainen naapurimaamme, joka on ollut Karjalan tasavallalle tärkeä bisneskumppani. Kahdenkeskistä yhteistoimintaa kehitetään aktiivisesti monilla aloilla. Muun muassa yhteistyössämme "Karjala" -Euroalueen puitteissa sekä Venäjän federaation ja EU:n välisen raja-alueyhteistyötä koskevien hankkeiden toteuttamisessa. Suomen osuus Karjalan tasavallan kauppavaihdossa vuoden 2016 tulosten perusteella on 26%. Karjalan tasavallassa on olemassa suuria kehitysnäkymiä Suomen liiketaloudelle. Ne ovat sidoksissa aluetasavallan kestävään sosiaali-taloudelliseen asemaan. Teollisuustuotanto on kasvanut ja tuotannon osalta indeksi on ollut 103,3%. Vuonna 2016 luonnonvarojen sekä jalostustuotannon volyymit kasvoivat».

Artur Parfyontshikov totesi, että Suomen liiketoiminta saattaa olla kiinnostunut uusista tuotannoissa, joita on tarkoitus avata Karjalan tasavallan taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen alueilla. «Sellainen taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen  alue perustettiin Nadvoitsi-kaupunkitaajamaan. Seuraavaksi käsitellään mahdollisuus luoda taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen alue Kontupohjassa. On suunnitteilla muodostaa taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen  alue myös Puutoisissa, Pitkärannassa ja Kostamuksessa. Taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen  alueiden yhteistyökumppaneille taataan oikeus saada etuja verotuksen osalta: tulo-, pääomatulo- ja maan verotuksen osalta sekä muiden maksujen vähennyksiä budjettien ulkopuolisiin valtion säätiöihin».

Lisäksi yhteistoiminnan kiinnostuskohteena on hankkeita matkailu-alalla, maataloudessa mm. tuotteiden jalostusteollisuudessa, vihanneksien poiminnassa ja jalostuksessa. Paitsi perinteistä metsäteollisuutta, jonka pohjana on kestävän metsänkäytön ajankohtaiset menetelmät, Artur Parfyontshikov mainitsi myös mahdolliseksi yhteistyötoiminnan suunnaksi kalanviljelyksen.

Konsuli Tuomas Kinnunen tervehti kaikkia ja mainitsi, kuinka tärkeää on ylläpitää Suomen ja Venäjän välisiä taloudellisia, sosiaali- ja kulttuurisuhteita, muun muassa uusilla yhteistyöaloilla. Sen jälkeen konsuli antoi puheenvuoron suomalaisten yritysten johtajille ja edustajille. Tapaamisessa jokainen esiintyjä kertoi yritysten työn tärkeimmistä toiminta-alueista sekä Venäjän ja Suomen välisistä tärkeistä kysymyksistä, jotka on ratkaistava ei vain alueellisella tasolla, vaan myös federaalisella tasolla.

Artur Parfyontshikov ehdotti, että Koordinoivan neuvoston investointitoiminnan kehittämiseksi perustetaan Karjalan tasavallan hallituksen tuella. Siinä on tarkoitus käsitellä säännöllisesti liiketoimintaan liittyviä ongelmia, lainsäädäntöön tarvittavia muutoksia ja hanke ehdotuksia. «Suomen ja Venäjän välisissä suhteissa on jo tehty paljon ja työ jatkuu ja se antaa uusia mahdollisuuksia toteuttaa uusia saavutuksia. Tätä varten me perustamme neuvoston, joka kokoontuu säännöllisesti hyödyntäen yritysten omia tiloja».

Tekninen tuki
Luotu 24 Toukokuu 2017. Toimitettu 24 Toukokuu 2017.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2015