Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Venäjän presidentti Vladimir Putin neuvotteli Karjalan tasavallan vt. päämiehen Artur Parfyontshikovin kanssa Petroskoissa

Petroskoin työvierailun puitteissa pidetyssä neuvottelukokouksessa erityistä huomiota kiinnitettiin muun muassa seuraaviin kysymyksiin kuten asutushanke sekä metsien säilyttäminen.

Tapaamisen alussa Venäjän presidentti luovutti Artur Parfyontshikoville kansion, johon sisältyi erilaisia kysymyksia aluetasavallan asukkailta. Nämä kysymykset nostettiin aikaisemmin esiin puhelimetse Suora linja-aikana. Asukkaat kysyivät mm. nuorten perheiden tuesta, lääkintäavun järjestämisestä pienissä asutuskeskuksissa, työpaikkojen säilyttämisestä jne. «Olette ollut tässä virassa töissä vasta viisi kuukautta, joten en esitä teille kysymyksiä, vaan haluaisin kiinnittää huomionne näihin tärkeimpiin kysymyksiin», - totesi puheessaan Vladimir Putin.

Tapaamisen aikana pohdittiin tilannetta, koskien metsien kaatoa Karjalan tasavallan alueella. «Metsänkaatajat suhtautuvat metsään huonosti. Kaadon jälkeen hakkuualueita ei hoideta kunnolla useampien vuosien ajan. Aluetasavallan metsien rikkaus ja niiden vientipotentiaalit eivät vaikuta yhtään aluetasavallan asukkaiden elintasoon», - siteerasi aluetasavallan asukkaiden sanoja Vladimir Putin.

Artur Parfyontshikov kertoi tienneensä näihin kysymyksiin liittyvistä ongelmista, koska hän vierailee mahdollisimman usein hallintopiireissa. Aluetasavallan vt. päämies kertoi Vladimir Putinille siitä, että järjestetään säännöllisesti Suora linja- yhteys, asukkaiden vastaanottopäivät yms. Meihin on mahdollisuus ottaa yhteyttä eri tavoilla, sekä sosiaalisen verkoston kautta, jossa minut voi helposti tavoitella. Tiedot tulevat meille ja me pohditaan niitä. Tietysti töitä on tehty koko ajan ongelmien korjaamiseksi.

Tapaamisella keskusteltiin myös asuinkelvottomista rakennuksista ja tähän kysymykseen liittyen asutushankkeesta. Tapaamisella keskusteltiin muun muassa näistä rakennuksista, jotka myönnettiin virallisesti asuinkelvottomiksi 1.tammikuuta 2012 asti, mutta ne eivät päässeet kyseiseen hankkeeseen. «Edelleen uupuvat 23 000 neliömetriä asuinpinta-alaa. Työskentelemme asuinsäätiön kanssa. Toivomme,että me ratkaistaan tämä kysymys 2019 vuoden kuluessa. Ymmärrämme, että edessämme on vaikea tehtävä, mutta ponnistelemme tarmokkaasti työhön, - mainitsi aluetasavallan vt. päämies.

Artur Parfyontshikov informoi Vladimir Putinia ensihoitaja- ja synnytyslääkäri- keskusten rakentamisen työn etenemistä ja esitti muutamat kysymyket, jotka liittyvät syövän hoitoon ja lääkintään hoitolassa.

«Me tietysti tutkitaan kaikki nämä kysykykset, käsitetään konkrettiset hakemukset ja ratkaistaan nämä kysymykset», - totesi puhessaan Artur Parfyontshikov.

Tekninen tuki

© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2015