Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Värtsilä-investointikenttä esitellään Suomessa

Artur Parfentšikovin 27. tammikuuta pitämässä kokouksessa käsiteltiin Värtsilä-monokaupungin monitahoista kehitystä, Monokaupunkien kompleksinen kehitys -prioriteettiohjelman toteuttamisen tuloksia ja taajaman kehitysmahdollisuuksia.

- Meidän täytyy etsiä ylimääräisiä rahoittajia, jotta voisimme parantaa taajaman sosiaalis-taloudellista tilannetta. Taajamalla on kehitysmahdollisuuksia: lähiaikana täällä kulkee valtatie, logistiikan eli tavaroiden varastoinnin ja kuljetuksen laatu paranee ja tienvarsikauppa ja liiketoiminta vilkastuvat, näin sanoi Karjalan päämies kokouksen avajaisissa.

Värtsilän johtajan Vladimir Piniginin mukaan vuoden 2017 huhtikuussa hyväksyttiin taajaman kehitysohjelma Värtsilän kaupunkimainen taajama. Kehitysohjelmaa toteutettaessa taajamaan perustettiin 120 työpaikkaa, vaikka oli suunniteltu vain 117, ja saatujen investointien määrä oli 33 miljoonaa ruplaa.

Viisi askelta taajaman kunnostamiseen -ohjelman toteuttamisessa viime vuonna kunnostettiin pääaukio, korjattiin jääkiekkokaukalo, hankittiin leikkikenttävarusteita, tehtiin muita toimenpiteitä. Ilman remonttia jäivät vielä Värtsilän terveyskeskuksen ilmoittautumis- ja odotustilat. Niiden kunnostamiskustannukset on otettu huomioon, ja työt alkavat tänä vuonna.

Värtsilä osallistuu tänä vuonna Viihtyisä elinympäristö -hankkeeseen, jonka puitteissa aiotaan kunnostaa taajaman rantakatu, asentaa ulkokuntoilulaitteet sekä korjata jalkapallokenttä ja piha-alueita.

Uusien hanke-ehdotusten joukossa on mm. olosuhteiden luominen matkailun kehittämiselle. Suotuisia olosuhteita luodaan esim. siirtämällä rajavyöhyke valtionrajan teknisten rakenteiden kohdalle asti, minkä ansiosta voidaan laajentaa aluetta matkailukohteiden rakentamista varten. Tämän toteuttamiseksi täytyy luoda matkailuliiketoimintaa kehittävä hanke, joka hyväksytään liittovaltion tasolla. Karjalan päämiehen mielestä hankkeeseen voi sisällyttää hotellin, kahvilan ja myyntipisteiden rakentamisen.

- Värtsilä on nykyään investointikenttä, jolle haetaan parhaillaan investoijia. Meillä on suunnitelmissa esitellä investointikenttämme voimavarat Suomessa yhteishankkeiden toteuttamiseksi, lisäsi Karjalan hallituksen varapääministeri Dmitri Rodionov. Hän kertoi myös investoijille ja pk-yrittäjille tarkoitetuista tukitoimenpiteistä Karjalan hallituksen puolelta.

Esimerkiksi on pidetty yhteyttä suomalaiseen Wärtsilä-konserniin, joka valmistaa laitteita voimalaitoksille. Venäjän Värtsilän raja-asemalla käyneiden matkailijoiden määrä kasvaa jatkuvasti.

Kokouksen lopussa pääteltiin, että maaliskuuhun mennessä laaditaan Värtsilän pk-yrittäjyyden kehitysohjelma, jota ilman on mahdotonta saada liittovaltion tukirahaa yritystoimintaan monokaupunkien kehitysohjelman puitteissa. Myös on laajennettava siirrettävien myyntipisteiden kaava-aluetta.

Tasavallan päämiehen ehdotuksen mukaan Värtsilän ja koko Sortavalan piirin kehittämiseen olisi hyvä käyttää muiden Venäjän raja-alueiden käytänteitä ja perustaa osakunta.

Tekninen tuki
Luotu 27 tammikuuta 2018. Toimitettu 27 tammikuuta 2018.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018